مجلات

پردازنده هایی که ویندوز 11 ساپورت میکند

11:07 1400/05/03

 

پردازنده هایی که توسط ویندوز 11 ساپورت خواهند شد

ویندوز 11 که بزودی منتشر خواهد شد از امکانات خاص و ویژه ای برخوردار خواهد بود اخیرا شرکت مایکروسافت لیستی از پردازنده هایی که توسط ویندوز11 ساپورت خواهند شد را منتشر کرده است .

 

کدام پردازنده ها در ویندوز 11 ساپورت میشوند

پردازنده های سری core i5

 

Intel® Core™ i5-10210Y
Intel® Core™ i5-10310Y
Intel® Core™ i5-8200Y
Intel® Core™ i5-8210Y
Intel® Core™ i5-8310Y
Intel® Core™ i5-8400
Intel® Core™ i5-8500
Intel® Core™ i5-8257U
Intel® Core™ i5-8259U
Intel® Core™ i5-8260U
Intel® Core™ i5-8269U
Intel® Core™ i5-8300H
Intel® Core™ i5-8400
Intel® Core™ i5-8400B
Intel® Core™ i5-8400H
Intel® Core™ i5-8400T
Intel® Core™ i5-8500
Intel® Core™ i5-8500B
Intel® Core™ i5-8500T
Intel® Core™ i5-8600
Intel® Core™ i5-8600K
Intel® Core™ i5-8600T
Intel® Core™ i5-8250U
Intel® Core™ i5-8350U
Intel® Core™ i5-9400F
Intel® Core™ i5-9400
Intel® Core™ i5-9300HF
Intel® Core™ i5-9500

 

 

پردازنده های سری core i7

 

Intel® Core™ i7-9700
Intel® Core™ i7-9700E
Intel® Core™ i7-9700F
Intel® Core™ i7-9700K
Intel® Core™ i7-9700KF
Intel® Core™ i7-9700T
Intel® Core™ i7-9700TE
Intel® Core™ i7-9750H
Intel® Core™ i7-9750HF
Intel® Core™ i7-9850H
Intel® Core™ i7-9850HE
Intel® Core™ i7-9850HL
Intel® Core™ i7-8086K
Intel® Core™ i7-8557U
Intel® Core™ i7-8559U
Intel® Core™ i7-8700
Intel® Core™ i7-8700B
Intel® Core™ i7-8700K
Intel® Core™ i7-8700T
Intel® Core™ i7-8750H
Intel® Core™ i7-8850H
Intel® Core™ i7-8550U
Intel® Core™ i7-8650U
Intel® Core™ i7-8665U
Intel® Core™ i7-8665UE

 

پردازنده های سری core i3

 

Intel® Core™ i3-10100
Intel® Core™ i3-10100E
Intel® Core™ i3-10100F
Intel® Core™ i3-10100T
Intel® Core™ i3-10100TE
Intel® Core™ i3-10105
Intel® Core™ i3-10105F
Intel® Core™ i3-10105T
Intel® Core™ i3-10110U
Intel® Core™ i3-10300
Intel® Core™ i3-10300T
Intel® Core™ i3-10305
Intel® Core™ i3-10305T
Intel® Core™ i3-9100E
Intel® Core™ i3-9100F
Intel® Core™ i3-9100HL
Intel® Core™ i3-9100T
Intel® Core™ i3-9100TE
Intel® Core™ i3-9300
Intel® Core™ i3-9300T
Intel® Core™ i3-9320
Intel® Core™ i3-9350K
Intel® Core™ i3-9350KF
Intel® Core™ i3-9300H
Intel® Core™ i3-9300HF