راهکار ویژه تعاونی اعضاء

راهکار ویژه تعاونی اعضاء

راهکار ویژه تعاونی اعضاء

تعاونی های اعضاء با هدف سرمایه گذاری و ارائه خدمات مالی از قبیل پرداخت وام های اداره شده به اعضای خود تشکیل میشوند. اغلب این تعاونی ها باتوجه به اینکه اعضاء زیادی دارند و خدمات مالی متنوعی ارائه میدهند نیاز به یک نرم افزار قدرتمند و انعطاف پذیر برای مدیریت اعضاء و خدمات خود دارند. لذا شرکت موفق به تولید نرم افزاری تخصصی و کارآمد برای تعاونی ها نموده است. راحتی، و تطابق نرم افزار با درستور العمل های این تعاونی ها از نکات برجسته این نرم افزار میباشد.

چرا راهکار ویژه تعاونی اعضاء اروم پشتیبان سیستم

ویژگی راهکار ویژه تعاونی اعضاء

امکانات راهکار ویژه تعاونی اعضاء

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

روزبه شکلات

روزبه شکلات

سردخانه سجاد ارومیه

سردخانه سجاد ارومیه

شرکت بوتان

شرکت بوتان

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری پیرانشهر

شهرداری پیرانشهر

شهرداری عجب شیر

شهرداری عجب شیر

شونیز

شونیز

کارخانجات نساجی خوی

کارخانجات نساجی خوی