راهکار ویژه کارخانه آجرپزی

راهکار ویژه کارخانه آجرپزی

راهکار ویژه کارخانه آجرپزی

کارخانه آجرپزی یکی از صنایع تولید کننده مصالح اولیه برای صنعت های دیگر می باشد لذا تولید نرم افزاری خاص برای این صنف که یکی از صنایع مادر در صنعت می باشد، شرکت را برآن داشت تا نرم افزاری طبق نیاز های صنعت ماسه شویی تولید نماید. هم اکنون نرم افزاری مطابق نیازهای این صنف با انعطاف پذیری بالا، ساده، کابرپسند که مطابق با نیازهای بازار میباشد، تولید شده. 

چرا راهکار ویژه کارخانه آجرپزی اروم پشتیبان سیستم

ویژگی راهکار ویژه کارخانه آجرپزی

امکانات راهکار ویژه کارخانه آجرپزی

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

روزبه شکلات

روزبه شکلات

سردخانه سجاد ارومیه

سردخانه سجاد ارومیه

شرکت بوتان

شرکت بوتان

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری پیرانشهر

شهرداری پیرانشهر

شهرداری عجب شیر

شهرداری عجب شیر

شونیز

شونیز

آب منطقه ای آ.غ

آب منطقه ای آ.غ