راهکار ویژه صنعت بتن آماده

راهکار ویژه صنعت بتن آماده

راهکار ویژه صنعت بتن آماده

با توجه به اینکه امروزه صنعت بتن یکی از مهم ترین صنایع کشور میباشد لذا تولید نرم افزاری خاص برای این صنف که از پیچیدگی خاص خود در بین صنایع مطرح در بازار کار می باشد، شرکت را برآن داشت تا نرم افزاری طبق خواسته های صنعت بتن آماده و طبق استاندارد های تعریف شده تولید نماید. 
هم اکنون نرم افزاری مطابق نیازهای این صنف و مهم تر از همه مطابق با استاندارد های تعریف شده برای صنعت بتن آماده، با انعطاف پذیری عملیاتی و اتخاذ تصمیمات مناسب با استفاده از ابزارهای قوی و گزارشات مفید آماده می باشد. پشتیبان سیستم سیستمی یكپارچه و جامع است که با استفاده از یكپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی كلیه محورهای اجرایی این صنعت را به بهترین شكل با هم مرتبط نموده و به مدیران توانایی مدیریت بهتر را می دهد.

چرا راهکار ویژه صنعت بتن آماده اروم پشتیبان سیستم

ویژگی راهکار ویژه صنعت بتن آماده

امکانات راهکار ویژه صنعت بتن آماده

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

روزبه شکلات

روزبه شکلات

سردخانه سجاد ارومیه

سردخانه سجاد ارومیه

شرکت بوتان

شرکت بوتان

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری پیرانشهر

شهرداری پیرانشهر

شهرداری عجب شیر

شهرداری عجب شیر

شونیز

شونیز

آب منطقه ای آ.غ

آب منطقه ای آ.غ