مزیت های اخذ نمایندگی

مراحل دریافت نمایندگی نرم افزار

1

ثبت درخواست:

در ابتدا متقاضیان دریافت نمایندگی فروش نرم افزار و ارائه خدمات شرکت اروم پشتیبان سیستم اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی، محل اقامت، سمت شغلی، شماره تماس و نحوه آشنایی را به‌صورت کامل در فرم درخواست نمایندگی ثبت کرده تا توسط کارشناسان اعطاء نمایندگی بررسی شود.

2

دریافت و بررسی اطلاعات:

اطلاعاتی مثل نوع فعالیت، تجربه‌های فروش متقاضی دریافت نمایندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله بعد سابقه فعالیت در حوزه حسابداری و مالی و میزان اعتبار شرکت متقاضی نمایندگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

3

جلسه حضوری:

در جلسه بین واحد امور نمایندگی و متقاضی نمایندگی شرکت اروم پشتیبان سیستم با تمام جزئیات و چشم انداز بازار رقابتی آشنا می‌شوید. در نهایت در مورد راهکارهای فعالانه جذب مشتری و قراردادهای فروش محصولات و ارائه خدمات مذاکره می‌کنند.

4

اعطا مجوز نمایندگی:

بعد از تایید صلاحیت متقاضی نمایندگی و جلسه معارفه و آموزش نرم افزار، قرارداد نمایندگی و همکاری بین شرکت اروم پشتیبان سیستم و متقاضی اخذ نمایندگی امضا و در نهایت مجوز دریافت نمایندگی به متقاضی اهدا می شود.

میخواهم نماینده شرکت شوم

اگر تمایل دارید عضوی از خانواده شرکت به عنوان نماینده این شرکت باشید، فرم اولیه را تکمیل کنید!