راهکار ویژه سردخانجات میوه

راهکار ویژه سردخانجات میوه

راهکار ویژه سردخانجات میوه

در حال حاضر در سطح کشور سردخانه های میوه زیادی در حال کار و ارائه خدمات به مشتریان خود میباشند ولی نحوه انجام امورات مالی و حسابداری آنها اغلب به صورت دستی و سنتی میباشد که این باعث تحمیل هزینه های زیادی به سردخانه داران عزیز نموده است. شرکت توانسته با تکیه بر تجربه های چنیدین ساله خود نرم افزاری تخصصی برای صنعت سردخانه تولید نماید که کاملا انعطاف پذیر و مطابق با متدد های تعریف شده این صنعت میباشد.

چرا راهکار ویژه سردخانجات میوه اروم پشتیبان سیستم

..

ویژگی راهکار ویژه سردخانجات میوه

امکانات راهکار ویژه سردخانجات میوه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

روزبه شکلات

روزبه شکلات

سردخانه سجاد ارومیه

سردخانه سجاد ارومیه

شرکت بوتان

شرکت بوتان

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت ساز آب کیان پاد

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شرکت معدنی و صنعتی سورا

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری پیرانشهر

شهرداری پیرانشهر

شهرداری عجب شیر

شهرداری عجب شیر

شونیز

شونیز

کارخانجات نساجی خوی

کارخانجات نساجی خوی